onsdag 16. september 2015

Pasientforløp hoftebruddspasienter - rett til sykehus fra 1.oktober 2015

Hoftebruddpasienter skal rett til sykehus fra 1. oktober 

Ortopedisk avdeling på SUS igangsetter 1. oktober nytt pasientforløp ved lårhalsbrudd:

Ved klar mistanke om hoftebrudd  stiller ambulansepersonell diagnose og frakter pasienten direkte til sykehus for røntgen og videre behandling.













BAKGRUNN:

Årlig forekommer det ca. 9 000 hoftebrudd i Norge. Skandinavia har høyest forekomst i verden.  I Stavanger-regionen forekommer det ca. 450 per år. Gjennomsnitt alder er 83 år, 75 % er kvinner.

Denne pasientgruppen er hovedsakelig skrøpelige eldre pasienter med betydelig komorbiditet. Dødeligheten etter 1 år er 25 % og det er en betydelig komplikasjonsfrekvens i form av delirium, infeksjoner, trykksår og DVT.  

Det er vist i flere studier at morbiditet og mortalitet reduseres jo raskere pasienten får adekvat smertebehandling og/ eller blir operert. De nasjonale retningslinjene anbefaler operasjon så raskt som mulig, helst innenfor 24 timer. 

Nora Marie Dalaker
Ortopedisk avdeling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.