tirsdag 6. september 2022

Lærings- og mestringssenteret: KOLS - informasjon om samarbeidsprosjekt.


Informasjon til fastleger om samarbeidsprosjekt mellom Lærings- og mestringssenteret og Frisklivstilbud i Stavanger-, Sandnes og Klepp kommune om opplæring og oppfølging av KOLS-pasienter

Fra høsten 2022 starter sykehuset opp med et prosjekt for å øke kvaliteten på tilbudet til KOLS-pasienter. Målet med prosjektet er å skape en mer naturlig overgang fra KOLS-skolen på sykehuset til individuell oppfølging hos Frisklivssentralene og bruk av kommunale gruppetilbud som skal gi støtte til endring av levevaner.

Pasientene henvises direkte til Lærings- og mestringssenteret, og rekruttering til Frisklivssentralene blir gjort i løpet av kursdagene på KOLS-skolen.

Under KOLS-skolen får pasientene grundig opplæring av ulike fagpersoner i de medisinske aspektene ved KOLS, inhalasjonsmedikamenter og –teknikk, fysisk aktivitet, energibesparende arbeidsmetoder, kosthold og ernæring, råd og rettigheter, brukererfaring, og informasjon om Frisklivstilbud i kommunene og om LHL.

Medisinsk faglig ansvarlig for KOLS-skolen er overlege ved lungeavdelingen og kurset arrangeres av Lærings- og mestringssenteret.

Kurset er gruppebasert og går over to dager fra kl. 09.00-14.30.

Neste: KOLS skole 27. og 30.sept 2022

Pasienter som ønsker å delta må henvises.


Mer informasjon om KOLS-skolen og ytterligere opplæringstilbud finnes på nettsiden:

https://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/lerings-og-mestringssenteret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.