fredag 16. september 2022

Fysikalsk medisinsk poliklinikk – god kapasitet og kort ventetid!

 

Foto: Colourbox
Det er god kapasitet og kort ventetid på timer til rygg-, skulder- og fysikalsk medisinsk poliklinikk. 

Avdelingen utreder og yter behandling til pasienter med subakutte eller langvarige muskel-/skjelettplager. 

Vi har felles poliklinikk med fysikalsk medisiner og ortopedspesialist dersom opptrening ikke har ført fram og det er aktuelt å vurdere operasjon.

Vi jobber tverrfaglig og det er tett samarbeid med NAV under behandlingsforløpet. Behandlingen vektlegger rask og helhetlig avklaring av tilstanden, samt tidlig intervensjon og samtidighetsbehandling rettet mot helse, arbeidsplass/skole og NAV. Egenmotivasjon og egentrening hjemme er sentral.

Målsettingen er tilbakeføring til arbeidslivet, bedret funksjon og livskvalitet. Vi tar primært imot yrkesaktive pasienter med lokaliserte langvarige plager uten bedring innen 6-8 uker, er sykmeldt, hatt hyppige sykmeldinger eller som står i fare for å miste tilknytning til jobb eller studier.

Henvisningen bør inneholde:
  • Symptombeskrivelse og varighet
  • Funn ved klinisk undersøkelse
  • Forløp og behandling som evt. er gitt og effekt av denne
  • Personopplysninger/familieanamnese
  • Yrkesstatus med evt. sykmeldingsstatus
  • Motivasjon for tilbakegang i jobb
  • Resultat av tidligere billeddiagnostikk om slikt foreligger
  • Oversikt over medisiner
  • Relevante tidligere sykdommer

Henvisningen sendes elektronisk til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.