mandag 19. september 2022

Foto: Colourbox
Håndtering av EKG som gir mistanke om STEMI
For å ivareta pasientsikkerheten anbefales følgende fremgangsmåte:

Kontakt MIO:
Lege/personal kontakter MIO på telefon 51 51 91 60/51 51 91 59 FØR EKG sendes. Her
oppgis:
● Personalia
● initialer (som markeres på EKG)
● kort symptombilde
● telefonnummer som MIO lege kan ringe tilbake på.

EKG merkes med
● pasientens initialer
● navn behandlende lege
● telefonnummer til behandlende lege

EKG fakses til 51 51 89 60.

Merk: EKG som sendes til MIO, blir av ansvarshavende kardiolog kun vurdert om det er STEMI
eller ikke STEMI.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.