tirsdag 5. januar 2021

Svangerskap og fødsel: DOULA - informasjon om prosjekt for gravide minoritetskvinner

Norske Kvinners Sanitetsforening har fått tildelt midler fra Stiftelsen Dam til en utvidelse av prosjektet flerkulturell doula til sårbare minoritetskvinner.

Vi ønsker å styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn. Gravide og fødende minoritetskvinner skal oppleve trygghet og tillit i møte med fødselsomsorgen. Videre ønsker vi å bidra til at kvinnene får bedre kunnskap om det norske helsevesenet, gjennom å skape tillit og redusere kvinnenes barrierer for å spørre om hjelp/støtte videre i barsel- og småbarnsfasen.

En flerkulturell doula har samme språk, opprinnelsesland (region), kultur og tradisjon som kvinnen som skal føde, og har selv erfaring med å føde på et norsk sykehus. Den flerkulturelle doulaen kan dele sin erfaring og styrke, gi trygghet til fødekvinnen, være tilstede, dele praktiske kunnskaper og bidra til å gi kvinnene mestringsfølelse. Hun kan være en veiviser inn i det norske helsevesenet.

En flerkulturell doula er ikke en tolk, men en emosjonell og praktisk støtte.

Fødekvinnen og den flerkulturelle doulaen møtes 1-2 ganger under graviditeten, doulaen er med gjennom hele fødselen, og de treffes 1-2 ganger etter fødsel.

Doulaene får betalt per oppdrag. 11 flerkulturelle doulaer er klare for oppdrag i oktober 2020  for gravide med fødeplass på Stavanger Universitetssykehus. Vi kan tilby flerkulturell doula-støtte på arabisk, kurdisk, tigrinja, amhari, somali, swahili, kinyarwanda, russisk, tsjetsjensk og  polsk.

Kriteriene for de gravide er 

  • kort botid i landet, 
  • lite sosialt nettverk og 
  • begrensende norsk kunnskaper.

Ta kontakt hvis du har en gravid som ønsker dette tilbudet eller ønsker mer informasjon:

Jordmorkoordinator Margrethe Tangerud:  

så kontakter jeg deg.

 

 

Vennlig hilsen

Pia Skoglund

Praksiskonsulent Kvinneklinikken

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.