torsdag 28. januar 2021

eMeistring: nytt tilbud for pasienter med sosial angstlidelse, panikklidelser og depresjon.


Helse Stavanger har nylig etablert nytt tilbud for pasienter med sosial angstlidelse, panikklidelser og depresjon.

Behandlingen foregår nettbasert. Se vedlegg for mer informasjon.

Alle henvisninger til tilbudet merkes med «emeistring» og sendes elektronisk til Sola DPS eMeistring.

For eventuelle spørsmål kan dere henvende dere til undertegnede eller teamleder for emeistring Ragnhild.

  • Psykolog/teamleder, Ragnhild Erga Gundersen, tlf 941 77 293, epost  <ragnhild.erga.gundersen@sus.no>
  • Poliklinikkleder, Jørn André Kaarstad Idsal, tlf 941 68 055

Vennlig hilsen
Jørn André Kårstad Idsal
Leder/fagleder
Helse Stavanger HF

Mer informasjon om tilbudet:

eMeistring - veiledet internettbehandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon

Korte ventetider og økt fleksibilitet for pasientene. Med eMeistring kan flere pasienter få tilbud om rask behandling for depresjon, sosial angst og panikklidelse via internett. Tilbudet er tilgjengelig i alle helseforetakene i Helse Vest i løpet av vinteren 2020/2021.

Hva er eMeistring?

eMeistring er veiledet psykologisk behandling via internett. Innholdet i behandlingen er evidensbasert og basert på kognitiv atferdsterapi. Kontakten mellom terapeut og pasient skjer skriftlig via nettet. Behandlingsprogrammet har vist seg å være like effektiv som ansikt-til-ansikt-behandling. To av tre pasienter som har gått gjennom behandlingsopplegget har fått god effekt.

Metoden stimulerer til en aktiv pasientrolle, og gjør det mulig for pasienten å gjennomføre behandlingen når som helst og hvor som helst. Det vil gjøre det enklere for personer som bor langt fra sitt distriktspsykiatriske senter (DPS), og for de som har vanskelig for å ta fri fra jobb på dagtid.

Hva skjer i eMeistringsbehandlingen?

Behandlingen varer i inntil 14 uker. Det anbefales at pasienten jobber 1 time daglig med tekst og øvelser knyttet til programmet. Det er derfor vesentlig at pasienten selv er motivert for denne type behandling. Pasienten får oppfølging og veiledning via programmet fra en behandler minst en gang i uken. En viktig del av angstbehandlingen er å systematisk utsette seg for situasjoner som medfører angst samt å arbeide systematisk med hvordan man tolker slike situasjoner. Når en er deprimert er det lett å komme i en ond sirkel der mindre aktivitet gir mindre energi og glede, som igjen fører til mindre aktivitet. Gjennom depresjonsbehandlingen i eMeistring lærer pasienten hvordan han eller hun kan bryte denne onde sirkelen og skape en bedre hverdag.

Korte ventetider

Ventetiden er kort sammenlignet med annen behandling innen psykisk helsevern. Hver terapeut kan behandle flere pasienter enn ved klassisk behandling, noe som medfører at flere kan få hjelp.  


Les mer om eMeistring:

eMestring - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.