søndag 17. januar 2021

Diagnostisk senter: Informasjon om tilbudet

Marte Zakariassen (foran), 
Tore Salte og Olav Lutro (bakerst)

  • Konfereringstelefon (8-16): 90231581
  • Midlertidig pandemipost - derfor kun poliklinisk tilbud pt
  • Veileder Diagnostisk pakkeforløp 

Diagnostisk senter åpnet januar 2016 og er en del av Mottaksklinikken. Vi tilbyr tverrfaglig pakkeforløpsutredning av pasienter med nyoppståtte symptomer hvor man mistenker alvorlig bakenforliggende sykdom. Vi er tre faste overleger, med fagfelt fordelt på lungemedisin, infeksjonsmedisin og revmatologi/immunologi.

Diagnostisk senter har en konfereringstelefon (90231581) som  er bemannet mandag til fredag 08.00-16.00. Tidligere har denne vært bemannet fram til 20.00, men dette endrer vi nå på grunn av endringer i vaktlaget. Vi så også at tilbudet ble svært lite brukt etter klokken 16.00.

Som i mars 2020, er Diagnostisk senter blitt midlertidig Pandemipost 1 og vi har derfor nå kun et poliklinisk tilbud. Ved behov for innleggelse kan man gjerne bruke konfereringstelefonen for råd med tanke på valg av avdeling

Helsedirektoratet har også laget en oversiktlig veileder med tanke på hvilke pasienter som kan henvises til oss og hvilke undersøkelser det er ønskelig skal være gjennomført i allmennpraksis før pasienten henvises: 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/diagnostisk-pakkeforlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-pa-alvorlig-sykdom-som-kan-vaere-kreft».
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.