torsdag 21. januar 2021

Driftsmelding: Vanskelig plassforhold på SUS - gjelder tom 25/1

 

Dato: 20.01.2021

 

Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

 

Emne: Vanskelige plassforhold på SUS

 

På grunn av den pågående Covid 19 pandemien og det glatte føret har vi en vanskelig plass situasjon på SUS. Videre har vi mange ansatte i karantene. SUS har de siste dager iverksatt tiltak i henhold til både Pandemiplan og Plan for Høy Aktivitet. I dag har situasjonen ytterligere forverret seg.

Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye resten av uken og gjennom helgen.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende lege ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH senger som alternativ til innleggelse

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.

Beskjeden gjelder til mandag 25.januar 2021

Vennlig hilsen

Eldar Søreide
Fagdirektør
Mob 99274615
Helse Stavanger HF

www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.