fredag 8. januar 2021

Prosjekt søker fastleger til strukturert intervju om digital behandlingsoppfølging av hjertesvikt og tykktarmskreft

 

Stipendiat Hege Wathne ved UIS ønsker å intervjue fastleger (20 min) om dine erfaringer med hjertesvikt og tykktarmskreft pasienter for å forstå hvordan en digital sykepleierdrevet oppfølgingstjeneste bør fungere. Les mer under. 

Kontaktpersoner:
Stipendiat Hege Wathne, UIS:
epost: hege.b.wathne@uis.no eller på mobil: 98 01 99 55

Prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø epost: anne.m.husebo@uis.no eller mobil: 99 26 28 05

Ved universitetet i Stavanger skal en forskergruppe ved avdeling for folkehelse utvikle en digital sykepleiedrevet oppfølgingstjeneste for pasienter som er diagnostisert med hjertesvikt og pasienter som nylig er behandlet for tarmkreft. Hensikten med denne studien er å lette overgangen mellom sykehus og hjem, samt å trygge pasientene i tiden etter sykehusutskrivelse. Det er viktig at denne tjenesten får en relevant utforming som møter pasientenes behov i en sårbar fase slik at de opplever støtte til mestring av egenomsorg. 

Dersom du er fastlege og har erfaring med de to aktuelle pasientgruppene er vi svært takknemlig om du kan stille til et kortvarig (ca 20 min) strukturert intervju over telefon med en fra forskergruppen. Fokuset for intervjuet vil være: 

-          Dine erfaringer med de to pasientgruppenes utfordringer etter utskrivelse fra sykehus

-          Dine innspill til bruk av digital kommunikasjonsteknologi i pasientbehandling

 Deltagelse i intervjuet er basert på frivillig, informert samtykke. For bruk i rapportering og publisering er det nødvendig å samle inn opplysninger om din alder, kjønn, utdanning og yrkeserfaring. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernreglementet.

Vi er svært takknemlig om du kan delta, og kan tilby et gavekort pålydende kr 1000,- til deg som takker ja.

Vi håper du har lyst og anledning til å bidra med dine erfaringer i denne studien.


Mvh

Stipendiat Hege Wathne

Prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.