torsdag 16. januar 2014

Urologisk poliklinikk: Om ventetider og kateterisering

Urologisk poliklinikk


På urologisk poliklinikk utfører man utredning, behandling og oppfølging av pasienter med urologiske problemstillinger.


For øyeblikket kan det være lang ventetid for enkelte problemstillinger. Man innfører tiltak for å bedre dette. Et eksempel er uteblivelse. Mange pasienter møter ikke til timene, noe som selvsagt kan ha forskjellige årsaker. Det bes om hjelp fra fastlegene til å bedre dette. Mye kan gjøres ved enkle grep:- Ved henvisning til urologisk poliklinikk informer pasienten om å avbestille sin time hvis han velger ikke å møte til time.


- Før på henvisningen: “Pasienten samtykker i å få påminnelse på time på SMS. ”Se til at pasientens mobilnummer er påført henvisningen.


På grunn av lang ventetid er det spesielt viktig med gode henvisninger da dette gjør oss i stand til å prioritere bedre. Bruk gjerne NEL for å se til at henvisningen innholder ønsket informasjon for aktuell problemstilling.


Kateterisering (NEL)


Vi opplever at færre og færre fastleger håndterer akutt urinretensjon på kontoret sitt. Det er ønskelig at fastlegen håndterer dette selv, og henviser til oss først ved mislykket forsøk.


Råd for kateter.
  • Ch. 12 og 14 er de mest vanlige størrelser for menn
  • Bruk rikelig med xylocain gel.
Forslag til kateteriserings-pakke for legesenter: Gymo.no.
Eirik Viste
Praksiskonsulent

Holger Kamps
Seksjonsoverlege

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.