mandag 6. januar 2014

Cervixcytologi: Informasjonsskriv om reservasjonsrett

INFORMASJONSSKRIV OM RESERVASJONSRETT - SKAL LEVERES KVINNEN 

Stortinget vedtok en endring i Helseregisterloven 21.6.2013. Endringen trer i kraft 1.1.2014. 

Alle fastleger og gynekologer skal ha mottatt et informasjonsskriv fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft om endringer i helseregisterloven og om hvordan den enkelte kvinne skal informeres om sine rettigheter.  

Alternativer for tilgang til informasjonsskriv/ reservasjonsskjema: 
1:  PDF fil på nett (last ned og skriv ut)

2:  Blokker med dette innholdet er under trykking, og distribueres så snart som de foreligger.

NY CYTOLOGIREMISSE I BLOKK 
Det er gjort noen endringer i cytologi-remissen.  Noen få felt er fjernet på utfyllingssiden, og bakside har  informasjon til prøvetakende lege.
Remissene er under trykking og distribueres så snart som de foreligger, sammen med «Informasjonsskriv om reservasjonsrett».


Informasjon fra avd. for patologi, SUS
Jannicke Mohr Berland
Overlege

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.