fredag 17. januar 2014

Enhet for spiseforstyrrelser - engelskspråklig gruppetilbud

Enhet for spiseforstyrrelser starter en engelskspråklig psykoterapigruppe for pasienter med spiseforstyrrelse og/ eller nærliggende vansker. 

Vedlegget er en brosjyretekst om tilbudet, som kan deles ut til aktuelle pasienter. 


Henvisninger sendes på vanlig måte, men angi da at dette er det aktuelle man ønsker for pasienten.

Informasjon til pasienten 


Bent Horpestad
psykologspesialist
Leder Enhet Spiseforstyrrelser
Stavanger Universitetssjukehus

Besøksadresse: 
Sola DPS, Stemvn 40, 
4050 SOLA

Postadresse: pb 8100, 4068 STAVANGER
dir. tlf 51515462

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.