tirsdag 14. januar 2014

Antikoagulering før elektrokonvertering


Bruk av perorale antikoagulantia ved atrieflimmer og elektrokonvertering
  • Pradaxa kan også brukes før konvertering.
  • De andre nye antikoagulantia er foreløpig ikke godkjent.



Det er nå mulig å bruke  nye perorale antikoagulantia ved atrieflimmer. Dabigatran (Pradaxa) kan brukes i 4 uker før elektrokonvertering i stedet for Marevan. 

Helsedirektoratet har ikke godkjent andre perorale antikoagulantia før elektrokonvertering. 

Helsedirektoratet har hatt en rådgivende spesialistgruppe som har kommet med denne anbefalingen Se eget punkt i tabell 2 og tabell 7, hvor kun dabigatran (Pradaxa) og Marevan godkjennes, ikke Rivaroxaban og Apixaban. 

Klikk for HDIR kortversjon








Det forventes at dette endres i fremtiden når mer data foreligger for de siste 2 medikamentene, men foreløpig må vi forholde oss til anbefalingene fra spesialistgruppen i Helsedirektoratet. 

Pasienter som har etablert atrieflimmer og ikke skal konverteres kan bruke de andre 2 typene dersom de ellers fyller kriteriene.


Vennlig hilsen

Vernon Bonarjee

Avdelingssjef kardiologisk Avdeling

Ruth Midtgarden
Praksiskonsulent / fastlege




Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.