fredag 11. oktober 2013

”Raskere tilbake” prosjektet ved Sola DPS poliklinikk
Sola DPS har fortsatt et Raskere tilbake tilbud for pasienter som er sykemeldt eller i ferd med å bli sykemeldt pga lettere psykiske lidelser.

Tilbudet gjelder hele sus opptaksområde .

Viktig å merke henvisninger med raskere tilbake”Raskere tilbake” prosjektet er en ordning som gjør at personer som står i fare for å bli sykemeldt eller som er sykemeldt, kan få behandling raskere enn de ellers ville ha fått.Prosjektet har som mål å unngå sykefravær og hjelpe sykemeldte raskere tilbake i jobb.

Målgruppe
Tilbudet er rettet mot dem som:
 • bor i opptaksområdet til Stavanger Universitetssykehus.
 • er i arbeid eller har et arbeidsforhold.
 • har mild til moderat depresjon, angstproblemer eller andre lettere psykiske problemer.
Tilbudet passer ikke til personer med langvarig nedsatt funksjonsnivå pga psykiske plager og/ eller med behov for sammensatt og langvarig behandling.

Tilbudet omfatter
 • Rask avklaring av den psykiske komponenten i pasientens sykdomsbilde og en vurdering om pasienten vil kunne ha utbytte av psykologisk behandling. 
 • Individuell samtaleterapi. Behandlingen blir tilpasset den enkeltes behov og det blir brukt ulike tilnærminger i samtalene for eksempel psykodynamisk-, kognitiv – og eklektisk tilnærming. Det tilbys gjennomsnittlig ca 20 samtaler.
 • Gruppeterapi. Stavanger universitetssykehus arrangerer ulike gruppetilbud som «Raskere tilbake» pasienter også kan få tilbud om å delta i.
Henvisning
 • Fastlege er henvisende instant.
 • Papirform:
  Henvisningen merkes ”Raskere tilbake” og sendes til
  Postboks 8100
  4068 Stavanger.
 • Henvisning kan også sendes elektronisk
Ansvarlig avdeling
Sola DPS, poliklinikk
Stemveien 40
4050 Sola

Kontaktperson
Poliklinikkleder Anne Tove Øydna, tlf 5151540
Prosjektkoordinator Irene Mathisen, tlf. 51513675 / 469 37 039


Med vennlig hilsen
Ludvig Mellemstrand  
Sola DPS

Ruth Midtgarden 
PKO

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.