onsdag 9. oktober 2013

Oversikt over gruppetilbud ved psykiatrisk divisjon

Psykiatrisk divisjon ved Sola DPS har laget en oversikt over gruppetilbud innen psykiatrisk divisjon.

Disse tilbudene er knyttet til ulike DPS, pasienter kan henvises uansett hvor de hører til så fremt ikke annet er presisert under målgruppe.


Mvh
Ludvig Mellemstrand  
Sola DPS

Ruth Midtgarden 
PKO
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.