tirsdag 8. oktober 2013

Blodprøver av gravide - hvorfor prøvesvarene med vedlegges svangerskapsjournalen
Ved Kvinneklinikken kan det ikke tas ut blodprøvesvar elektronisk fra blodbanken eller
mikrobiologisk avdeling når prøvene er rekvirert av andre. Svar må innhentes telefonisk og
er ikke tilgjengelig kveld, natt og helg.Originalsvar eller kopi av svar må derfor følge Helsekort for gravide, og legges ved så snart svar
foreligger. Unødvendig smitteisolering medfører ekstra belastning for kvinnen, og er svært
ressurskrevende.

Dersom Blodgruppe og Rhesus er analysert et annet sted enn ved Stavanger Universitetssykehus må ny prøve tas slik at blodbanken har ferdige analyser for å spare tid i akutte situasjoner.

Hepatitt B og C.
Hepatittprøver må tas ifølge retningslinjer.
Det skal også tas Hepatittprøver av mor dersom barnefar er fra et middels- eller høyendemisk land.

MRSA
MRSA-prøver må tas ifølge retningslinjene. Kvinnen behandles som smitteførende inntil svar foreligger. Minner spesielt om at det nå er vanlig med IVF i land med økt risiko for MRSA smitte.

Syfilis
I løpet av høsten vil rutine for syfilis ligge blant rutinene i SUS elektroniske kvalitetssystem EQS

Tilgang til EQS
Tilgang til Kvinneklinikkens rutiner i EQS får du slik: www.sus.no søk: kvinneklinikken,
velg: kvinneklinikken, velg: medisinskfaglige og administrative prosedyrer for KK

Direktelink EQS 

Torbjørn Eggebø
Avdelingssjef

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.