fredag 16. desember 2022

Forskningsprosjekt: Ambulant sårteam for noen utvalgte pasientgrupper

 

Hudavdelingen deltar sammen med NORCE i forskningsprosjektet TELE-AMBUS (telemedisin og ambulerende sårteam) hvor fokus er kunnskapsoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten ved sårbehandling til pasienter med vanskelig tilhelende sår (diabetiske fotsår er ekskludert). Forskningsprosjektet varer frem til og med august 2025, samarbeidskommuner er Klepp, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time.

 

Hudavdelingens ambulerende sårteam består av to av våre mest erfarne sårsykepleiere og startet opp 30.november. De skal hver onsdag (unntatt i ferie og høytider) reise ut til pasienter med vanskelig tilhelende sår og som av ulike helsemessige årsaker ikke kan møte til vanlig konsultasjon ved sykehuset. Ambulerende sårteam tar anamnese, bilder og foreslår sårbehandlingsprosedyre. Sårstell utføres sammen med helsepersonell i kommunen og det gis samtidig bed-side undervisning.


I etterkant konfereres det med legeteamet ved vårt tverrfaglige Sårdiagnostiske senter og endelig diagnose settes.

Videre kontakt med primærhelsetjenesten foregår via telemedisin. Det vil si at helsepersonell kan sende inn bilder via mobiltelefon og få videre sårveiledning.

Fastleger/tilsynsleger i de seks samarbeidskommunene kan henvise pasienter til SUS på vanlig måte og merke henvisningen «ambulerende sårteam».


Målgruppe:
Pasienter som ikke kan møte til konsultasjon ved sykehuset. Opplæring av helsepersonell i kommunen.
Varighet: til august 2025

Deltagende kommuner:

 • Klepp

 • Time 

 • Sola

  • Kun pasienter innlagt i institusjoner eller med hjemmetjeneste

 • Strand, 

  • Kun pasienter innlagt i institusjoner

 • Sandnes, 

  • begrenset til virksomheten Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR)

 • Stavanger, 

  • begrenset til Rennesøy bydel og "Stasjonen" 


Henvisning:

Sendes SUS / Hudpol - merk "Ambulerende sårteam"


Kristin Søisdal Hovland
Avdelingssykepleier Hudavdelingen


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.