onsdag 21. desember 2022

ADHD utredning av voksne

I følge prioriteringsveilederen skal psykiatrisk spesialisthelsetjeneste prioritere utredning av tilfeller med mistanke om ADHD der det foreligger betydelige funksjonsproblemer i hjem, på skole og i arbeid. 


Ettersom ADHD er en utviklingsforstyrrelse forventes det debut av symptomer og funksjonsvansker i barneår.
Det er derfor behov for en god objektiv beskrivelse:


  • Karakterer i skole, for eksempel med hvilket gjennomsnitt ble grunnskole og evt. videregående skole gjennomført?

  • Har pasienten hatt oppfølging av PPT eller annen pedagogisk oppfølging/tilrettelegging?

  • Oppnådde resultater i evt. studier.

  • Kort oversikt over ansettelsesforhold og evt. tilbakemeldinger på fungering i jobb.


Pasientens egne beskrivelse av subjektiv opplevde funksjonsvansker som for eksempel «vansker med å organisere» og «leverer alltid arbeid i siste liten», gir ikke et godt nok grunnlag for å rettighetsvurdering. 

 

Vennlig hilsen 


Gunnar Schaefer                                                       Maria Heskestad Lund

Psykologspesialist                                                     Praksiskonsulent 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.