onsdag 26. september 2018

Pakkeforløp rus og psykiatri: Lanseringsmøte Stavanger 16.okt 2018


Regional lanserings- og implementeringskonferanse
pakkeforløp for psykisk helse og rus, Rogaland

Folkets hus, Stavanger 10-15 den 16 oktober 2018

Påmelding til silje.agnethe.tara.skram@sus.no innen 25.09.2018

Lanseringskonferanse for ledere og nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester i opptaksområdet til Helse Stavanger og Helse Fonna.

Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner. Forløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger.
Konferansen vil gi en kort innføring i pakkeforløpenes generelle innhold, inkludert forløpskoordinering, forløpstider og koding. Det legges vekt på brukerperspektivet, samhandling og praktisk gjennomføring.

Lanserings- og implementeringskonferansen retter seg mot:
  • ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket
  • fastleger, ledere og koordinatorer innen psykisk helse og rus i kommunene
  • bruker – og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus

For å lykkes med implementeringen er vi avhengige av at de som jobber i tjenestene og bruker- og pårørende representantene engasjerer seg i arbeidet. Vi håper at så mange som mulig setter av dagen. Se "Nasjonal plan for implementering av pakkeforløpfor psykisk helse og rus (2018 – 2020)" som beskriver nasjonale og regionale implementeringstiltak. 

Se mer informasjon om pakkeforløp på Helsedirektoratets sider.

  
Program.

10.00 - 10.10   Velkommen ved Helse Vest

10.10 - 10.25   Et løft for sterkere brukerinvolvering
 Karl Olaf Sundfør, RIO

10.25- 11.35     Overordnet målsetting, forventninger og muligheter med innføring av pakkeforløpene v/Helsedirektoratet

11.35 - 12.15     Lunsj

12.15 - 12.45    Det helhetlige forløpet -  om overganger, koordinering og samhandling
ved Trude Lønning, rus og psykisk helsesjef, Sandnes Kommune og Bent Horpestad, avdelingssjef, Sola DPS.

12.45 - 13.15:    Kommunens rolle og de som kan henvise til pakkeforløp. Fastlege Olav Thorsen         (PKO) & Bjarte Sælevik, tjenesteleder psykisk helse og rusarbeid, Time kommune.

13.15 - 13.30:    Kaffe

13.30 - 13.40     Barn i pakkeforløp – video. Lars Ravn Øhlckers, PHBURA, SUS

13.40 - 14.00     Somatisk helse og levevaner. Torgeir Gilje Lid, KORFOR, SUS

14.00 - 14.20     Koding og kvalitet i pakkeforløp. Bente Urfjell, Helsedirektoratet.

14.20 - 14.50     Veien videre og implementering i praksis. Liv Alsaker Sande, erfaringskonsulent           FOUSAM og Ester Marie Espeset, psykologspesialist, Helse Fonna.

!4.50 – 15.00     Avslutning og kommentarer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.