fredag 28. september 2018

Radiologisk avd: Oppdatert status angående problemer med henvisninger og svarmeldinger

Oppdatering 28.sept:
Radiologisk avdeling har etter en oppgradering av sine systemer problemer med å hente alle opplysningene vi sender fra oss når vi rekvirerer bildeundersøkelser.

Dette er et midlertidig problem som har full prioritet og søkes løst så raskt som overhode mulig. Dette er veldig arbeidskrevende for avdelingen så de har all mulig interesse av å få løst dette så raskt som mulig.
Elektroniske svarrapporter: man har funnet feilen og disse skal nå sendes ut som normalt. 
Papirsvar (som sendes ut når du har rekvirert på papir): Her er det forsinkelser. Etterlys per telefon eller dialogmelding om du savner et svar.

Kontaktinformasjon:
TLF: For svar som haster, kontakt Avd for radiologi på tlf 51519264.

Dialogmelding: Du kan også sende dialogmelding og etterlyse svar når det ikke haster.

RÅD: Det kan være greit for deg som henviser på papir og lage et system for å sjekke av at du får svar inntil problemet er løst.

Sjekkliste MR:
Denne ligger i noe som kalles en KITH fil i meldingene vi sender fra oss. SUS har problemer med å få tilgang til denne filen og inntil problemet er avklart:


  • Når det ikke er noen kontraindikasjoner: Skriv "Sjekkliste utfylt, ingen kontraindikasjoner.
  • Når det er kontraindikasjoner: Skriv "Sjekkliste: (kontraindikasjon).

Hvis det ikke er oppgitt informasjon om sjekklisten eller det mangler nødvendig informasjon om kontraindikasjonene vil avdelingen sende en sjekkliste til deg for utfylling.

I noen sjeldne situasjoner (når nye leger rekvirerer spesielt) kan det oppstå problemer med å få opp HPR nr på den som rekvirerer, da vil avdelingen ringe legekontoret og avklare dette.


Mvh
Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.