torsdag 27. november 2014

Kurs: Barn med ME – helhetlig tilbud


Barn og unge med ME i Rogaland blir diagnostisert på Stavanger Universitetssjukehus. Før
de skrives ut, blir det holdt samarbeidsmøte med fagpersoner i kommunene, hvor foreldre,
fagpersoner fra PPT, skole, fysio/ ergoterapitjeneste, helsesøster og fastlege deltar.

Noen av barna/unge blir henvist for habilitering til Avd. Barnehabilitering, Østerlide.
De fleste av barna følges i kommunene, og det er behov for et utbredt samarbeid mellom
ulike fagpersoner, etater og familie.

Hensikt:
Øke kompetansen for fagpersoner om sykdommen og muligheter for tilrettelegging på ulike arenaer.

Målgruppe:
Rektorer/ressursteam, lærere, PPT, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ledere Helse og sosial (bestillerkontor), helsesøstre, fastleger.

Tid: 12.01.15 kl 08.00-15.30

Sted: SUS Aulaen i Sydbygget. 2. etasje

Godkjenning: kurset er søkt godkjenning for allmennleger. Ta kontakt med arrangør for oppdaterte opplysninger om dette.

Arrangør:
Avd. Barnehabilitering Østerlide
Kvinne barn divisjonen
Stavanger Universitetessykehus.


Program

Påmelding

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.