onsdag 26. november 2014

Driftsmelding: Kapasitet redusert på urologisk avdeling


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ12lMMBizIuVq3zXSFtQgMzP144-8CzNdpyQl_HrxFnx25UrzW7wUrologisk seksjon har for tiden stor mangel på spesialister samtidig med økende pågang av henvisninger, både utenfra og internt.    

Dette medfører lengre ventetid på time ved urologisk poliklinikk enn forespeilet. Pasienter som henvises som øyeblikkelig hjelp, med premaligne eller maligne tilstander vil som tidligere prioriteres.

Vi ber henvisende leger nøye vurdere henvisningsgrunnlaget og eventuelt vurdere bruk av privatpraktiserende urologer. (Red anm: Følg linken eller bruk "Private med avtale" menylinjen på Praksisnytt)

Vedrørende internhenvisninger vil øyeblikkelig hjelp henvisninger vurderes som inneliggende. Dersom vi vurderer det slik at pasienten kan vurderes elektivt tar vi oss lov til å omgjøre tilsynsforespørselen til elektiv vurdering poliklinisk. Henvisende avdeling vil få beskjed.

Vi vil hjelpe så godt vi kan og ber om forståelse for vår situasjon.

Mvh
Ernst A. Rettedal
Overlege
Urologisk seksjon


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.