fredag 4. juni 2021

Revmatologisk avdeling ved SUS

Seksjon for klinisk immunologi skifter navn til Revmatologisk avdeling fra 04.06.21. Dette gjøres som ledd i opptrappingsplanen for revmatologi ved Helse Stavanger HF (lenke til tidligere Praksisnytt hvor opptrappingsplanen er presentert). De ansatte og pasientpopulasjonen vil være den samme som tidligere. Alle pasienter som per nå har oppfølging eller venter på time ved Seksjon for klinisk immunologi vil få samme tilbud ved Revmatologisk avdeling.


Fra venstre er det LIS Jens Vikse, LIS Gudrun Sigmo,Katrine Brække Norheim(avdelingssjef), LIS Tore Salte, og overlege Kjartan Bryne, overlege Svein Joar Johnsen og avdelingsoverlege Klaus Wildhagen. Overlegene Maria Lauvsnes og Roald Omdal samt LIS Siv Mjøs, Nora Gisnås og Hilde Klungland var ikke tilstede. 
Navnebytte endrer ikke på opptrappingsplanen for revmatologi for øvrig. Det betyr at pasienter fra SUS sitt nedslagsfelt som per nå følges ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) fortsetter der, og at disse pasientene i løpet av perioden 2022-2025 vil få tilbud om videre oppfølging ved SUS. Mistanke om nyoppstått artritt-sykdom og bindevevssykdommer/immunopatier kan henvises til Revmatologisk avdeling SUS som før. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.