mandag 21. juni 2021

Antistoffbestemmelse for å vurdere effekt av COVID-19-vaksine.

 Antistoffbestemmelse for å vurdere effekt av COVID-19-vaksine.

 

Avdelingsoverlege for mikrobiologi og smittevernlegene på SUS har drøftet dette og har foreløpig følgende råd.

 

Det er økt oppmerksomhet rundt svekket vaksineeffekt for personer med nedsatt immunforsvar eller bruk av immunsupprimerende medikasjon. Det forventes at det kommer nasjonale råd på området inkludert klare definisjoner av hvilke pasientgrupper dette gjelder. Det er ventet at en del pasientgrupper vil ha lavere effekt av vaksinene, men med mål om betydelig vaksinasjonsdekning i samfunnet vil risiko også bli mindre for disse gruppene.

Det oppfordres til å avventer nasjonale råd og at det ikke tas serologi til antistoffbestemmelse før dette rådes til nasjonalt fra FHI eller HDir.  

Antistoffdannelse vil utvikles over tid og det er ikke klart hvilket tidspunkt som er korrekt for analysering av dette. I tillegg forventes også andre effekter på immunforsvaret i form av stimulering av T-cellerespons.  

Det er heller ikke gitt råd om å tilby en tredje dose med vaksine (her er det tatt med i betraktning at det er begrenset tilgjengelighet for vaksine).

Samme informasjon vil også bli gitt internt i sykehuset. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.