fredag 5. februar 2021

Vaksinering og testing i kommunene - kommunene må selv besørge transport når dette er nødvendig

 

HDIR har besluttet at det er kommunene som har ansvar for transport til testing og vaksinering.

Pasientreiser opplever likvel stadig at legekontor bestiller transport til vaksinering og testing gjennom Pasientreiser.

Fra Pasientreiser.no:

Reise til test og vaksinasjon av covid-19

Pasientreiser dekker ikke reiseutgifter til vaksinasjon og test av covid-19. Hovedregelen er at pasienten selv må ordne transport til test eller vaksine. Hvis de ikke selv kan komme seg dit, kan de kontakte kommunen.

Vaksinasjon:
Vaksinasjonen av pasienter vil skje i regi av Vaksinasjonsprogram mot covid-19 – vaksinasjonen vil i all hovedsak skje i kommunene. Hovedregelen er at pasienter selv må ordne transport til vaksinasjonsstedet. I koronavaksinasjonsprogrammet er det forutsatt at kommunene har "sørge for ansvaret" for at personer som ikke selv kan komme seg til vaksinasjonsstedet kan motta vaksine. Kommunene er bedt av FHI om å planlegge særskilt for innbyggere som ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet. 

 Testing:

Reiser til og fra testing av covid-19 dekkes normalt ikke av regelverket for pasientreiser. Hovedregelen er at pasienter selv må komme seg til teststedet. Innbyggere bes kontakte kommunen for mer informasjon om gjennomføringen av slike reiser. 

Referanse: https://pasientreiser.no/helsepersonell/rekvirere-transport/reise-til-test-og-vaksinasjon-av-covid-19


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.