mandag 22. februar 2021

Organtransplanterte eller de som står på venteliste for organtransplantasjon ikke skal ha AZ vaksinen mot covid-19.

Transplantasjonsenheten ved Oslo Universitetssykehus, rikshospitalet, anbefaler at pasienter som er organtransplanterte eller som står på venteliste for organtransplantasjon ikke skal ha AZ vaksinen mot covid-19. 

Det er i henhold til FHI sine anbefalinger som er limt inn under, men en presisering. Det er en teoretisk mulighet for at en vaksine hvor det er brukt humane celler i kultur for framstilling av virusvektor i vaksinen kan føre til HLA immunisering. Det anbefales av den grunn mRNA-vaksine fra BiNTech/pfizer og Moderna til denne pasientgruppen.


Valg av vaksine til risikogrupper med høy risiko

Gruppene med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (alder fra 65 år og oppover samt de som er merket med * i prioriteringslisten ovenfor uavhengig av alder) bør gis en av de vaksinene som kan dokumentere høyest grad av beskyttelse og som til enhver tid er tilgjengelige. Per nå er dette mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, fins her: 

 

 

Vennlig hilsen

Gøransson Lasse
Seksjonsoverlege
51519836 / +4740462825
Helse Stavanger HF
www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.