mandag 28. september 2020

Akuttmottak: Ny rutine ved innleggelse av pasienter som kan vente til neste dag

 

Det er slik at pasienter med lav hastegrad (grønn triagering) ofte blir ventende lenge i mottakelsen når det samtidig er mange hasteinnleggelser.

Dette problemet er større jo lenger ut på dagen pasienten kommer inn til sykehuset.

For å bedre ivaretakelsen av pasienter som henvises for ikke-tidskritiske innleggelser er det ønskelig at slike innleggelser i størst mulig grad utsettes til neste morgen. PKO har anbefalt en slik endring og synes dette er konstruktivt.

I praksis vil det innebære at sekretærene i mottakelsen vil stille følgende standardspørsmål når pasienter meldes for innleggelse med grønn triagering:  
«kan denne pasienten trygt vente med innleggelse til akuttmottaket til i morgen kl. 08:30?»

Hvis svaret er ja tas informasjonen om innleggelsen imot av sekretæren som vanlig, men pasienten må informeres om å henvende seg til mottaket ca.kl. 8.30 neste dag. Hvis innleggende lege mener pasienten ikke kan vente til neste morgen vil pasienten tas imot som før.

Det understrekes at den medisinsk faglige vurderingen skal baseres på innleggende lege sitt skjønn.

Endringen er ment for de pasienter som kan vente og som risikerer lang ventetid i mottaket.  

Målet er at de som nå vil vente hjemme skal oppleve seg mer velkomne og bli bedre ivaretatt når de kommer til innleggelse neste morgen. 

Endringen vil gjelde for alle fagområder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.