onsdag 25. september 2013

VIKTIG DRIFTSMELDING: Gjelder potensielt alle Winmed 2 brukere

OBS: Viktig melding til alle som bruker Winmed 2 i kombinasjon med eResept.Det rapporteres nå om relativt mye feil i legemiddelopplysninger i elektroniske henvisninger og meldinger. Det synes som dette er knyttet spesielt til brukere av Winmed 2 og eResept- modulen og en innstilling i denne.


Winmed 2 brukere kan ha en” feil” i innstillinger i forskrivningsmodulen for e resept.Dersom denne innstillingen er feil vil “ legemidler i bruk bildet” i journalbildet og i e- reseptbildet vise ulike medisinoversikter.

Årsaken er at legemidler i bruk i journalbildet vil inneholde legemidler fra importfeltet i tillegg til legemidler i bruk. Legemidler i bruk pluss legemidler fra importfeltet vil komme med i henvisninger og i PLO- meldinger. Dette kan føre til alvorlig feilmedisinering.

Årsaken til denne feilen er at noen ønsket å prøve denne innstillingen  da e- resept var nytt,men fant det uhensiktsmessig og endret den. Det er grunn til å tro at denne innstillingen kan ha blitt satt ved oppsett av e resept  ved flere legekontor  da e-resept ble innført, uten at  det er fulgt opp.

De legekotorene med Winmed 2 som registrerer manglende samsvar mellom legemidler i bruk i E-reseptbildet og i journalbildet bør få rettet denne innstillingen ved at de endrer oppsette i forskrivningsmodulen  fra importer til eksluderse vedlegg, eller kontakter CGM . 

CGM melder at de vil sjekke legekontorenes oppsett av eResept i forbindelse med oppgraderinger av eResept fremover mot 010214. Vi mener dette er en så potensielt alvorlig problemstilling som skaper så mye merarbeid at vi likevel velger å gå ut bredt med en advarsel nå slik at de berørte kan korrigere dette umiddelbart. Vi vet ikke hvor stort omfanget er.

Det er så langt ikke oppdaget som en problemstilling for Winmed 3 / Infodoc / System X brukere. Vi ber disse være obs på problemstillingen og melde fra om den oppdages for disse journalsystemene.

(kilde: epost Ole Martin Winnem på vegne av CGM)

Praksiskonsulentene kan ikke gi brukerstøtte på feilretting - dette må tas med CGM.


Ruth Midtgarden (Praksiskonsulent)
Jan Robert Johannessen (Praksiskonsulent)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.