fredag 27. september 2013

Studie: ESBL produserende bakterier påvist i urin i allmennpraksisBakgrunn
Prevalensen av Escherichia coli som produserer ekstendert spektrum beta-laktamase (ESBL) har vært økende de siste tiår, og påvises særlig ved urindyrkning både fra pasienter inneliggende i sykehus, og pasienter som behandles i allmennpraksis.

Mindre studier og kasuistikker har vist klinisk effekt av pivmecillinambehandling (Selexid, Penomax) ved ESBL produserende bakterier påvist i urin.

En større studie er nå i gang ved blant annet mikrobiologisk lab SUS der man ønsker samarbeid med fastlegene for å få med pasienter med påvist E.coli (ESBL) infeksjon.

Les mer om studien under
Større studier er etterlyst internasjonalt for å danne basis for hensiktsmessige antibiotikavalg ved UVI ettersom prevalensen av ESBL produserende bakterier øker og tilgjengeligheten av effektive per orale midler minsker.

Informasjon om deltagende laboratorier
I april 2013 startet en studie som er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for primær medisin (ASP) og de mikrobiologiske avdelingene ved Sykehuset i Vestfold, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Sykehuset i Telemark, Unilabs Telelab, Stavanger Universitetssjukehus, Akershus Universitetssykehus, St Olavs Hospital og Vestre Viken HF.

Hensikten
Hensikten med studien er å kartlegge risikofaktorer for smitte og å sammenligne det kliniske og mikrobiologiske utkommet av pivmecillinambehandling av UVI forårsaket av ESBL produserende E.coli.

Fastlegens rolle
Fastlegen til pasienter der det påvises ESBL produserende E.coli vil bli kontaktet direkte av prosjektgruppen for å tilby deltagelse i studien til den enkelte pasient.  Oppfølging av pasienten vil bestå i en konsultasjon hos egen lege med utfylling av et registreringsskjema og innlevering av en kontroll urindyrkningsprøve.

Prosjektet omfatter også en kontrollgruppe med pivmecillinambehandlede pasienter med påvist UVI forårsaket av E.coli som ikke produserer EBSL. Oppfølging av denne gruppen vil være den samme som for gruppen der ESBL produserende bakterier påvises.  Fastleger vil bli kompensert med et gavekort på 200 kr for å dekke konsultasjonstakst for kontrollpasientene.

Oppstart Stavanger
Ved Stavanger Universitetsjukehus vil oppstart av studien bli i september 2013.

Kontaktinformasjon

Prosjektkoordinator:
Lege Marianne Bollestad ,
Epost: marianne.bollestad@medisin.uio.no
Mob: 98488454.

Kontaktperson Stavanger
Monica R. Romstad
LiS
Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Olav B. Natås
Avdelingsoverlege
Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.