tirsdag 5. februar 2013

Ambulant akutt team


Ambulante akutt team (AAT) i Helse Stavanger, psykiatrisk divisjon


AAT er et lavterskeltilbud for personer over 18 år. AAT tilbyr vurdering av pasientenes psykiske helse i krise og akutte situasjoner. Vi tilbyr støttesamtaler og tidlig intervensjon for å forhindre unødvendige innleggelser.

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at pasienten kan få hjelp i hjemmet når det oppstår kriser og vi hjelper til å opprette kontakt med rett fagperson.

AAT skal i tillegg samhandle, kunne gi råd og veilede interne/ eksterne samarbeidspartnere.

For noen pasienter kan det også være aktuelt å være en samtalepartner for pårørende og barn av psykisk syke. AAT har mulighet for å tilby samtaler etter utskrivelse fra sykehus eller DPS.

Tiltak vurderes ut fra funksjon og symptom i den aktuelle krisen. Det kan for eksempel være telefonsamtale, ambulant besøk og samtale i hjemmet eventuelt vurdering i forhold til behov for innleggelse på det lokale DPS eller AMC2(akuttmottak psykiatrisk divisjon).

AAT ønsker å være en brobygger og veileder inn mot hjelpeapparatet samtidig som vi har fokus på pasientens egne ressurser og eget nettverk.

Ambulante tilbud finnes ved 5 distriktspsykiatriske senter (DPS) i psykiatrisk divisjon
BUPA: Det finnes også et akutt ambulant team for ungdom (13-18 år) for innbyggere i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes (Sandnes fra 2017)

Jæren DPS gir et tilsvarende tilbud til Gjesdal, Klepp, Time og Hå.


Hvem kan ta kontakt?
Pasienten selv, familien, venner, fastlege, 1. linjetjenesten og andre kan ta direkte kontakt med AAT per telefon.

Henvendelse til Ryfylke ambulante team skjer ved skriftlig henvisning hvor henvisning blir drøftet av eget inntaksteam.

Tilgjengelighet (telefonnummer per 2014, se lenker over for oppdatert info om de er feil ):
Sandnes DPS, AAT, har døgnåpen telefon: TLF 51 68 34 77/952 36 010
Stavanger DPS, AAT, har telefontid alle dager (09-21): TLF 51 91 00 84/957 45 203
Sola DPS, AAT, har telefontid hverdager (09-21), helg (12-19): TLF 51 51 53 49/995 26 967
Dalane DPS, AAT, har telefontid (08.30-15.30): TLF 948 77 521
Ryfylke DPS Strand, ambulant team, har telefontid (07.30-15): TLF 979 51 957
Ryfylke DPS Randaberg, ambulant team, har telefontid (08-21.30): TLF 948 23 810

Skrevet av Magnhild Torstensen og Jørn André Kaarstad Idsal

Ansvarlig PKO: Peter Christersson

2 kommentarer:

  1. Hei. Det finnes også et AAUT for barn/ungdom.
    http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/Avdelinger/bupa/Sider/akutt-ambulant-ungdomsteam.aspx

    SvarSlett
  2. Sola kommune har i tillegg et lavterskel tilbud. Tjenesten er gratis og kan kontaktes av alle.

    https://www.sola.kommune.no/helse/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/

    SvarSlett

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.