onsdag 21. april 2021

Viktig informasjon til kommunejordmødre og fastleger ang covid-19 positive gravide.

Dersom man i svangerskaps-omsorgen og kommunehelsetjenesten blir kjent med at gravide tester positivt for covid19, ønsker fødeavdelingen beskjed. Det vil lette arbeidet når det gjelder planlegging og forberedthet.

Dialogmelding:
Man kan velge å sende dialogmelding til Fødselshjelp og kvinnesykdommer 

Sekretær vil da overføre beskjed til Natus og DIPS.

Telefon:
Alternativt kan man ringe til fødeavdelingen og informere (51519480/81) lage notat i Dips og Natus.


De trenger kvinnens 

  • navn og fødselsdato 
  • termindato.
  • avisoleringsdato


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.