onsdag 18. mars 2020

Covid-19: Mye planlagt aktivitet på SUS avlyst/utsatt | Pasienter som henvises til SUS

Pasienter som henvises til SUS

På grunn av Korona / Covid19 ber sykehuset om følgende endringer i henvisningsrutiner:

Pasienter som henvises til innleggelse meldes telefonisk til mottakelsen på telefon 51519285 eller 51519257 (i tillegg til elektronisk henvisning)

Pasienter som henvises til skadepoliklinikken (tidligere kalt akutt poliklinikk) meldes på forhånd via telefon 51519273 eller 51519276 (mellom kl. 7.30 og kl. 21.00).
Mellom kl. 21.00-07.30 meldes pasientene til mottakelsen.


Planlagt aktivitet er blitt avlyst / utsatt

Korona –epidemien har medført at svært mye planlagt aktivitet er blitt avlyst / utsatt. Sykehuset ønsker ikke å belaste fastlegene ekstra i den vanskelige situasjonen alle er i, men samtidig krever pandemien at kapasiteten i sykehus omdisponeres som best mulig. 

Dette medfører en risiko for at sykehuset kan ha prioritert ned enkelte pasienter som absolutt burde vært ivaretatt. Vi vil derfor anbefale at fastleger sender en ny henvisning om det er pasienter som blir rammet av slike avlysninger som pasientens fastlege likevel mener må prioriteres

Start slike henvisninger med ANBEFALER REVURDERING AV PRIORITET:
Sykehuset vil vurdere slike henvisninger daglig.

Hvis det haster kan bakvakt / vakthavende overlege kontaktes per telefon.

Vennlig hilsen

Eldar Søreide 
Fagdirektør                                                                                       Svein R. Kjosavik
                                                                                                           Samhandlingslege          

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.