mandag 25. juni 2018

Lyst å bli praksiskonsulent?

Praksiskonsulentene har som oppgave å forbedre og utvikle samarbeidet mellom fastlegene og
sykehuset.

De deltar aktivt i arbeidet med å fordele ansvar og oppgaver mellom første- og
andrelinjetjenesten og skal formidle kunnskap til sykehuset om arbeidsforhold, arbeidsmåter
og behov for samarbeid i allmennpraksis for å sikre bedre pasientforløp og mest
hensiktsmessig ressursutnyttelse.

SUS har 10 praksiskonsulenter i fra 10-20 % stilling, med en fast møtedag en gang i måneden.

Det er nå en ledig 20 % stilling, og vi ønsker en person med interesse for god samhandling og
kommunikasjon og lyst til å skape et stadig bedre helsevesen for pasienten. Søkere fra mindre kommuner oppfordres spesielt til å søke.

Dersom du er interessert, ta gjerne kontakt med leder for PKO ved SUS: Olav Thorsen på
91316476 eller epost tola@sus.no

Stillingen vil bli lyst ut på vanlig måte i webcruiter over ferien.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.