fredag 20. april 2018

Påminnelse: Dialogmelding til sykehuset

Som dere vet kan man nå sende dialogmelding til sykehuset.
Jeg tenkte å minne om noen vesentlige punkter rundt bruken slik at vi sikrer at den blir god for alle parter.
  • Alle kliniske avdelinger og radiologi kan ta imot dialogmeldinger.
  • Meldingen går til avdelingen.
  • Dersom du tenker det er mest hensiktsmessig at en navngitt kollega ser på den må du gjerne tipse om det så styres den i rett innboks om det er mulig.
  • Alle dialogmeldinger vil umiddelbart være leselige også for pasientene på Helsenorge.no.
    (De er en del av journalen akkurat som henvisninger og epikriser.) Jeg uthever det fordi vi har fått tilbakemelding på at det ikke er godt nok kommunisert. Vi bør altså unngå å formulere oss slik at pasienten blir unødvendig bekymret og vurdere at det vi skriver er ok å lese om pasienten leser det uten annen forklaring. Dette er spesielt viktig å tenke på ved spørsmålstillinger rundt alvorlig sykdom f.eks.
  • Dialogmeldingene er primært ment for korte problemstillinger på pasienter som er kjent for avdelingen. Vær så konkret og kortfattet som mulig.
  • Vi jobber for å få de andre laboratoriene til også å ta imot meldinger. (De unnskylder seg med at de ikke bruker DIPS men når radiologisk avdeling klarer å kjøre DIPS på en PC og overvåke en innboks og sørge for at meldinger blir besvart kan de andre også klare det.)
  • Ikke helt fortrolig med bruken enda? Det er laget en bruksanvisning for de ulike journalene. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.