Henvisning samleside

Samleside med snarveier til avtalespesialister, private sykehus med avtale og oversikt over tilbud om rehabilitering, raskere tilbake, overvekt, rus og utenlandsbehandling. 

Pasienter som henvises til SUS:
  • Innleggelse meldes: 51519285 eller 51519257 (+ elektronisk henvisning)
  • Skadepoliklinikken meldes: 51519273 eller 51519276 (mellom kl. 7.30 og kl. 21.00).
  • NATT: Mellom kl. 21.00-07.30 meldes pasientene til mottakelsen.
AMK
  • AMK Stavanger: 51 81 53 06

Helse Vest


Habilitering og Rehabilitering:
Fritt behandlingsvalg:
  • Finn behandlingssted
  • Rehabiliteringstelefonen 80030061
    – nasjonal telefontjeneste for informasjon og veiledning om rehabilitering

    Det er de regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering og vurderingsenhetene i hver helseregion som samarbeider om drift av og betjener ReHabiliteringstelefonen. Den nasjonale telefontjenesten betjenes av helsepersonell. Tjenesten er områdestyrt slik at du kommer til den regionale koordinerende enheten i den regionen du ringer fra.

NAV

Helse og arbeid (det som tidligere het Raskere tilbake Stavanger)

NAV har en lang rekke tiltak som kan være aktuelle for sykmeldte som trenger bistand til å komme tilbake i arbeid eller skaffe nytt arbeid. For arbeidstakere som er ansatt i en Inkluderende arbeidslivsvirksomhet er i tillegg særskilte virkemidler tilgjengelig.
Den sykmeldte eller arbeidsgiver kan selv ta kontakt med NAV for å få bistand. Dersom leger vil melde til NAV om at pasient har behov for tiltak, kan sykmeldingen eller en dialogmelding til NAV brukes.
Spesialisthelsetjenesten vil fortsatt ha tilbud for pasientene som tidligere har vært aktuelle for et Raskere tilbake-tilbud. Fastleger og andre som henviser pasienter bør fortsatt legge vekt på tilrettelegging for arbeidsdeltakelse, i konsultasjoner. Aktuelle pasienter skal henvises til spesialisthelsetjenesten på samme måte som alle andre pasientgrupper.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.