tirsdag 11. august 2020

Covid-19 informasjon for Helse Stavanger HF sitt opptaksområde

Nye endringer i logistikk / pandemihåndteringen ved sykehuset

Fra og med onsdag 12. august endrer SUS driften av mottak og sengeposter tilbake til opprinnelig struktur, og OBA luftveismottak blir lagt ned. Alle pasienter som legges inn vil bli ivaretatt gjennom det ordinære akuttmottaket ved hjelp av ulike smitteverntiltak.

Tidligere struktur og form medfører redusert kapasitet og svekket behandlingstilbud i flere fag, og vi ønsker så langt det er mulig nærme oss normalen. Vi ønsker å etablere en driftsform som er bærekraftig over tid og som gir mest og best mulig helsehjelp til flest mulig pasientgrupper, samtidig som pandemiberedskap og –håndtering opprettholdes.

Følgende anbefalinger er likevel som før:

Pasienter som henvises til innleggelse meldes telefonisk til mottakelsen på telefon 51519285 eller 51519257 (i tillegg til elektronisk henvisning)


Pasienter som henvises til skadepoliklinikken (tidligere kalt akutt poliklinikk) meldes på forhånd via telefon 51519273 eller 51519276 (mellom kl. 7.30 og kl. 21.00).
Mellom kl. 21.00-07.30 meldes pasientene til mottakelsen.

Pretriage opprettholdes.