onsdag 27. mai 2020

Korona : Om testing før polikliniske timer og planlagte innleggelser og Besøksregler


Her finner du diverse koronarelatert informasjonTesting før poliklinisk time/ planlagt innleggelse (Rutine per 30.04.):
 

29/05/20: Rutinene er under revurdering.


Besøksregler:
29/05/20: rutinen er under revurdering

onsdag 6. mai 2020

COVID- 19: Oppdaterte COVID 19 innleggelseskriterier - hvor finner jeg det?


Kriterier for innleggelse av Covid-19 pasienter er oppdatert 4.mai.
Du finner kriteriene på siden "Korona: Innleggelseskriterier v COVID19 mistanke"
Se illustrasjon under.
Denne siden vil bli holdt oppdatert hvis kriteriene endrer seg.

Under kriteriene står en orientering om logistikken i mottak avhengig av luftveissymptombildet pasienten har ved innleggelse.