tirsdag 16. januar 2018

Deltidsstilling ledig Palliativt senter 20-60% stilling.Palliativt senter består av Mobilt palliativt team (MPT) og palliativ sengepost med 4 senger.

MPT gjør vurderinger av palliative inneliggende pasienter på SUS, poliklinisk virksomhet, samt ambulante tilsyn til kommunale institusjoner eller hjem til pasienter sammen med fastlege og hjemmesykepleie.

Legene i deltidsstilling deltar oftest i arbeidet v/ MPT, men kan også bistå LIS-lege og øvrige overleger v/ sengeposten om behov og ønskelig.

Se fullstendig utlysning på Legejobber.no


Info om stillingen:
  • 1 års vikariat som overlege ved Palliativt senter (se stillingsannonse via WebCruiter)
  • mulighet for deltidsstilling fra 20 % opptil 60 %
  • stillingen kan kombineres med annen stilling i Helse Stavanger HF
  • stillingen innebærer i utgangspunktet dagtidsarbeid (8-16)
  • mulighet for deltagelse i 6-delte vaktordning kan vurderes og avtales individuelt på bakgrunn av kompetanse og arbeidsavtale for øvrig om ønskelig
  • opprinnelig søknadsfrist er 14.01.18, men denne forlenges nå 14 dager pga ingen søkere så langt.

Kontaktperson:

Birthe Lie Hauge
Seksjonsoverlege

Palliativt senter
Avdeling for blod- og kreftsykdommer
Mobil 90810621
Helse Stavanger HF
www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.