Korona: Innleggelseskriterier v COVID19 mistanke


Innleggelseskriterier oppdatert 11. august:  

NÅR LEGGE INN:
Kriterier for innleggelse på sykehus ved påvist eller mistenkt COVID-19: 
Graden av respirasjonssvikt (Respirasjonsfrekvens>30 og/eller metning ≤93% på spontanpusting med luft) er det mest kritiske i vurderingen om pasienten har behov for å innlegges på sykehus.
Forverring i tilstanden kan komme flere dager etter symptomdebut. Man skal være obs på økende funksjonsdyspne og tiltakende dårlig allmenntilstand.

1.       Oksygenmetning
 • ≤93% (på luft), WHO-anbefalt grense for alvorlig pneumoni ved COVID-19.
 • Eldre og lungesyke har ofte lavere oksygenmetning habituelt og må vurderes individuelt. Oksygenmetning <90% (på luft) kan være veiledende.
2.       CRB-65 score kan være til hjelp der hvert kriterium gir 1 poeng: C; Konfusjon. R; RF >30. B; syst.BT<90 eller diast.BT≤60. 65; alder over 65.
     a. Score 0 og 1 indikerer ikke alvorlig pneumoni, kan vurderes å behandles ambulant.
     b. Score 2 indikerer moderat alvorlig pneumoni.
     c. Score 3-4 indikerer alvorlig pneumoni.

3.       Eldre og pasienter med komorbide tilstander som bor i eget hjem med hjertesykdom, kronisk lungesykdom, diabetes, nyresvikt eller immunsuppresjon bør ha lavere terskel for innleggelse.
4.       Allmenntilstand, klinisk vurdering og om pasienten er aleneboende skal alltid tas med i betraktningen på lik linje med alle innleggelser. Hjemmeboende, skrøpelige pasienter som ikke er aktuelle for intensivbehandling kan eventuelt innlegges i kommunal Covid-19 enhet.
5.       En fraråder i utgangspunktet innleggelse av sykehjemsbeboere dersom de har fast plass, mens pasienter med korttidsplass kan være aktuell for innleggelse.
a.       Beboere med fast plass har vanligvis så dårlig allmenntilstand at de vil ha liten nytte av intensivbehandling. Disse pasientene kan motta behandling med oksygen, antibiotika og væske på sykehjemmet.
b.       Beboere med korttidsplass under aktiv rehabilitering bør vurderes særskilt for innleggelse, mens beboere med korttidsplass med lite rehabiliteringspotensiale bør som hovedregel ikke innlegges. 


LEGGE INN HVOR: 
(info om logistikken i mottak. Dette holder mottaket orden på, men vi tenker det er greit at dere som legger inn er informert om logistikken).

Dersom Ja på en av følgende, behandles pasienten som mistenkt COVID-19 og tas imot med gjeldende smittevernutstyr:
 • Påvist COVID 19
 • Akutt luftveisinfeksjon* med minst ett av: Feber, Tung pust, Hoste, Nedsatt lukt-/smakssans, Sår hals, Sykdomsfølelse
 • I tillegg for barn (< 18 år): Akutt infeksjon * med magesmerter, oppkast og/eller diarè
Tas imot på eget rom og isoleres som dråpesmitte
Benytt kirurgisk munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk, hansker
Testes med hurtigtest for COVID-19 (kun pasienter i akuttmottak, for unntak se EQS 45195)
Ved negativ test -> basale smittevernrutiner
 • Somatisk delir, funksjonssvikt
 • Feber uten organspesifikke symptomer
 • Neutropen feber
 • Nedsatt bevissthet hvor pasient eller pårørende ikke kan redegjøre for sykehistorie
Tas imot på eget rom
Benytt kirurgisk munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk, hansker ved undersøkelse
Testes med hurtigtest for COVID-19 (kun pasienter i akuttmottak, for unntak se EQS 45195)
Ved opphold i rommet med avstand > 2m til pasient, benytt kun kirurgisk munnbind og øyebeskyttelse
Ved negativ test -> basale smittevernrutiner
 • Karantenepasienter uten ovenstående kriterier:
  Nærkontakt til påvist COVID 19 pasient
  I reisekarantene («røde» områder, hjem < 10 dager siden)
Tas imot på eget rom
Testes med COVID-19 vanlig PCR (IKKE hurtigtest)
Benytt kirurgisk munnbind og øyebeskyttelse (hansker og stelleforkle ved direkte kontakt med pasient eller seng)
Ved negativ test opprettholdes karantene
 • Pasienter som har oppholdt seg utenfor Norge («grønne» områder, hjem < 10 dager siden)
Tas imot på eget rom
Testes med hurtigtest for COVID-19 (kun pasienter i akuttmottak, for unntak se EQS 45195)
Benytt kirurgisk munnbind og øyebeskyttelse (hansker og stelleforkle ved direkte kontakt med pasient eller seng)
Ved negativ test à basale smittevernrutiner
 
*Oppstått siste 10 dager

Teammottakspasienter og alvorlig syke pasienter tas imot i akuttmottak, uavhengig av smittestatus.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.