Korona: Akuttmottak logistikk

Oppdatert 12. august

ØH-pasienter
Korona-epidemien har medført endringer i logistikken for ØH pasienter som henvises til SUS.
Vi skal forsøke å holde dere oppdatert etter beste evne, men her skjer det stadige endringer ettersom situasjonen endres og vi erfarer hva som fungerer og ikke fungerer.

Vi forsøker å opprettholde hovedstrukturen i pasientflyten, men noen endringer har vært helt nødvendige.

Akuttmottak driftes fra 12.08.20 igjen som ett akuttmottak

Pretriage:
Det er der opprettet en sorteringsenhet, en «Fremskutt triagelege» som vurderer alle henviste pasienter og avgjør hvilken smitterisikogruppe de tilhører, og dermed hvilke smitteverntiltak som er nødvendige.

DAG
Denne seleksjonen skjer basert på predefinerte kontrollspørsmål Se egen side her i Praksisnytt

De som skal gjennom pre-triagebrakken er:
  • Alle pasienter som kjører selv til akuttmottak samt 
  • de ikke-kritisk syke pasienter som fraktes med ambulansen
Dette gjelder pasienter henvist til alle fag (medisin, kirurgi, nevrologi, ortopedi, ABK, ØNH)

Åpningstid: hverdager 0800 - 2130. helg/ helligdager 0800 – 1800. 

NATT:
Pre-triagebrakken er stengt om natten.
Seleksjonen til akuttmottak/ pandemimottak av en erfaren lege i akuttmottak basert på henvisning/ telefonopplysninger. 
Dere vil da få beskjed om å sende pasientene til 
  • inngang 4 (ren inngang) eller 
  • inngang 3 (smitte) 
(dere får beskjeden når dere melder pasienten til oss). 
Det henger skilt ved inngang 3 med et telefonnummer de skal ringe – så vil en sykepleier fra pandemimottaket hente de der.

Dersom dere har spørsmål angående pasientflyt kan dere fortsatt gjerne ta kontakt med oss på telefon 415 70 229. Da kommer du til en erfaren medisinsk vaktlege.

Skadepoliklinikken og / eller røntgen:

Pasienter til skadepol og / eller røntgen skal per nå gå via hovedinngangen (enten de er «rene» eller potensielt «smittede»).

Det oppleves ikke optimalt, vi jobber med å finne bedre løsninger, ny info kommer så snart beslutninger er tatt.

Legger ved noen bilder slik at dere kan se hvordan det hele har blitt.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.