Korona: Radiologi

Driftsinfo fra Avdeling for radiologi SUS, oppdatert 12. august 2020:

«DROP IN RTG»:

DROP IN tilbudet på Sandnes og Hillevåg er fremdeles HELT STENGT. Ny vurdering blir gjort innen 1. oktober.


Ø.Hjelp Pasientgruppe 1: 

Pasienter som kommer seg til SUS selv, er selvhjulpne, ikke krever sengeleie:
  • Pasienter uten mistanke om smitte kommer direkte med henvisning til røntgenluka på hovedrøntgen SUS.
  • Covid uavklarte/bekreftet smittede/karantene pasienter: Henvisende lege ringer direkte til vakthavende radiograf på telefon 48102909 og melder pasienten/avtaler oppmøte, sender så pasient.

Ø.Hjelp Pasientgruppe 2: 

Pasienter fra sykehjem og andre som kommer med ambulanse:
  • Pasienter uten mistanke om smitte: Vi har lenge hatt et tilbud om enkle, radiologiske tjenester på sykehjemspasienter hvor sykehjemslege eksplisitt ikke ønsker å legge pasienten inn på sykehus, men kun trenger et rtg eller en UL som beslutningsstøtte for videre behandlingsstrategi på sykehjem. Etter avtale med Pre Hospital tjeneste ringer ambulansen AMK når de henter pasient. Deretter ringer AMK vakthavende radiograf på tlf 48102909 og angir ankomsttid. Ambulansen venter på at us blir utført, og tar samme pasient med tilbake til sykehjem så langt dette lar seg gjøre. Dersom ambulansen ikke kan vente blir pasient innlagt på sykehuset via akuttmottak etter gjeldende, interne rutiner for dette. Henvisende lege er innleggende lege i slike tilfeller. Pasienter som ikke kan gjøre rede for seg selv eller av andre grunner ikke kan vente alene skal som tidligere alltid ha med følge utenom ambulansepersonell.
  • Covid uavklart/påvist covid/karantene: Avdeling for radiologi har ikke mulighet til å ivareta krav om smitteverntiltak under ventetiden før og etter undersøkelse. Dersom undersøkelsen ikke kan vente til pasientens status er avklart (enten med PCR-undersøkelse, eller etter endt karantene) må pasienten meldes til relevant avdeling for innleggelse. De skal da innlegges via akuttmottak.

Egersund RTG: Drift som normalt. Ved øhjelp av covid uavklart pasient/påvist covid/karantene, må disse sendes til SUS hovedrøntgen SUS/akuttmottak, se punktet over).

Lovpålagte TBC kontroller: Rtg. thorax har vanligvis kommet uanmeldt som «drop in». Disse skal henvises med ordinær henvisning slik at de får tildelt en time. Denne ordningen gjelder alle kommuner i regionen. Kontakt Rtg. Hillevåg timebestilling direkte ved praktiske spørsmål angående dette: Tlf: 51519277.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.