Korona: Radiologi

Driftsinfo fra Avdeling for radiologi SUS, oppdatert 11.juni 2020:

Pandemisituasjonen har roet seg i Norge, men er ikke helt over. Avdeling for radiologi SUS har nå  nær normal drift med noen unntak/endringer. Gjeldende avvik fra pre-Covid rutiner er beskrevet under.


«DROP IN RTG»: 
DROP IN tilbudet på Sandnes og Hillevåg er fremdeles HELT STENGT.

Ø.hjelps radiologi: Pasienter med ø.hjelps problemstillinger som f.eks DVT, Fraktur og pneumothorax kan som tidligere som hovedregel sendes direkte til oss (med henvisning). Alle disse skal nå til SUS hovedrøntgen. Ingen skal sendes til Sandnes eller Hillevåg. Følgende spesialordninger gjelder for disse øhjelps pasienter:

Ø.Hjelp Pasientgruppe 1: Pasienter som kommer seg til SUS selv, er selvhjulpne, ikke krever sengeleie:
-Covid avklarte uten smitte kommer direkte med henvisning til røntgenluka på hovedrøntgen SUS.
-Covid uavklarte /bekreftet smittede/karantene pasienter: Henvisende lege ringer direkte til vakthavende radiograf på telefon 48102909 og melder pasienten/avtaler oppmøte, sender så pasient.

Ø.Hjelp Pasientgruppe 2: Pasienter fra Sykehjem og andre som kommer med ambulanse:
-Covid avklart/ikke smitte: Vi har lenge hatt et tilbud om enkle, radiologiske tjenester på sykehjemspasienter hvor sykehjemslege eksplisitt ikke ønsker å legge pasienten inn på sykehus, men kun trenger et rtg eller en UL som beslutningsstøtte for videre behandlingsstrategi på sykehjem. Etter avtale med Pre Hospital tjeneste Trond Lund ringer ambulansen AMK når de henter pasient, deretter ringer AMK vakthavende radiograf på tlf 48102909 og angir ankomsttid. Ambulansen venter på at us blir utført, og tar samme pasient med tilbake til sykehjem så langt dette lar seg gjøre. Pasienter som ikke kan gjøre rede for seg selv eller av andre grunner ikke kan vente alene skal som tidligere alltid ha med følge.
-Covid uavklart/påvist/karantene: Gjelder Covid uavklarte pasienter fra sykehjem eller andre som må sendes med ambulanse til radiologisk undersøkelse. Radiologisk avdeling har ikke mulighet for å ivareta krav om smitteverntiltak under ventetiden før og etter undersøkelse. Dersom undersøkelsen ikke kan vente til pasientens status er avklart (enten med PCR-undersøkelse, eller etter endt karantene) må pasienten meldes til relevant avdeling for innleggelse. De skal da innlegges via pretriage og OBA luftveismottak.

Egersund RTG: Drift er nå normalisert. Kan ta øhjelp som normalt, men ikke ved covid uavklart pasient. (Disse må til SUS hovedrøntgen SUS/akuttmottak, se punktet over)


Lovpålagte TBC kontroller: Rtg thorax har vanligvis kommet uanmeldt som «drop in». Disse skal henvises med ordinær henvisning slik at de får tildelt en time. Denne ordningen gjelder alle kommuner i regionen. Kontakt Rtg Hillevåg timebestilling direkte ved praktiske spørsmål angående dette: tlf: 51519277. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.