Korona info


Håndtering av Koronavirusinfeksjon 2019-nCoV i Helse Stavanger HF sitt opptaksområde


Det pågår en rekke tiltak nasjonalt og lokalt knyttet til håndtering av pasienter med sykdom forårsaket av koronavirusinfeksjon. Kommunene og sykehuset har organisert arbeidet med et utvidet smittevernutvalg i tråd med delavtale 11. Det er stadig nye anbefalinger som offentliggjøres på folkehelseinstituttets hjemmesider og det oppfordres til å holde seg oppdatert på disse. https://fhi.no/nettpub/coronavirus/

Det er kommunelegene som er informasjonslinjen fra det utvidede smittevernutvalget. Kommunelegen/smittevernansvarlig lege har ansvar for at tiltakene som er anbefalt nasjonalt og lokalt gjøres kjent for legene og helsetjenesten i kommunene og at det er laget et system for hvordan testingen skal gjennomføres i den enkelte kommunen. Alle leger vil kunne komme i berøring med dette og det er viktig at man er orientert om forholdene i egen kommune. 


Informasjon fra Helse Stavanger:

Testing: 

Testing før poliklinisk time/ planlagt innleggelse (Rutine per 30.04.): 


Helse Stavanger HF har en begrenset kapasitet for prøvetaking av pasienter som skal til poliklinikk, dagbehandling eller planlagt innleggelse. Anbefalingene følger FHI sine til enhver tid gjeldende anbefalinger. 


Følgende prinsipper gjelder fra 30.04.20

- Klinikk / avdeling vurderer risiko for COVID-19 ut ifra kartleggingsskjema ved telefonkontakt med pasient

- Som hovedregel bør konsultasjoner med pasienter som har symptomer på luftveisinfeksjon utsettes

- Vurder om konsultasjonen kan utføres pr telefon, eller video eller om pasientkontakt må skje ved fysisk oppmøte


Ved behov for snarlig oppmøte og hvor det ikke kan påregnes at symptomene vil forsvinne kan det være aktuelt for noen pasientgrupper å teste med tanke på COVID 19 før oppmøte. Dette vil fra 30.04.20. fremfor alt gjelde pasienter som har underliggende kronisk luftveissykdom.

- Pasientene skal i hovedsak testes via kommunen / fastlege om ikke tungtveiende grunner tilsier noe annet

- Ved testing i kommunen settes behandlende lege på SUS til kopi. Pasienten kontakter selv fastlegen eller luftveislegevakt for å avtale prøvetaking.

- Testing ved sykehuset (i teltet) vil i all hovedsak gjelde pasienter som skal til omfattende undersøkelser og må behandles med høy prioritet hvor testing i kommunen ikke vil la seg gjennomføre.Besøksregler:

Forbudet mot besøk er fortsatt i kraft. Nye regler er bebudet.

I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksstans slik at pårørende får besøke sine

nærmeste i helseinstitusjon. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn og fødende. Når man gjør unntak må helseinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle strengt vurdere betydningen av besøket opp mot risiko for smitte.


11.maiLivmorhalsprogrammet sender igjen ut påminnelser fra 6. mai 2020

18.marsCovid-19: Mye planlagt aktivitet på SUS avlyst/utsatt | Pasienter som henvises til SUS 

17. marsØNH - Pasienter må IKKE henvises direkte til ØNH avdelingen - uten at de er vurdert klinisk først.

13. marsDROP IN tilbud stenges inntil videre.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.