Korona info

Pandemi håndteringen i Helse Stavanger HF sitt opptaksområde    

(oppdatert 15.mars  2021)

Nasjonale anbefalinger finnes på folkehelseinstituttets hjemmesider https://fhi.no/nettpub/coronavirus/

Kommunene og sykehuset har et felles smittevernutvalg som har hyppige møter og samordner innsatsen.

 Kommunelegene er informasjonslinjen fra det utvidede smittevernutvalget til fastlegene. Smittevernansvarlig lege i hver kommune har ansvar for at tiltakene som er anbefalt nasjonalt og lokalt gjøres kjent for legene i kommunen


Nøkkelpunkt i samhandlingen mellom fastleger / legevakt og sykehuset: (oppdatert 08/04/21)

Pasienter som henvises til AKUTTMOTTAKET: 
 RING OG MELD ALLE PASIENTER på tlf. 5151 9285
+ Send elektronisk henvisning.

Pasienter som henvises til SKADE POLIKLINIKKEN :
Pasienter med covid mistanke eller uavklart smitterisiko - RING OG MELD PASIENTEN på tlf. 5151 9273
+ Send elektronisk henvisning. (gi gjerne med skriftlig kopi til pas)

Pasienter uten covid mistanke: TRENGER IKKE Å MELDES TELEFONISK, men
Send elektronisk henvisning. (gi gjerne med skriftlig kopi til pas)
Be pasienten henvende seg til skadepoliklinikken via hovedinngang SUS

NB! Mellom kl 21.00 og 07. 30 må pasienter til skadepol / akuttmottak meldes direkte til mottakelsen 5151 9273

Pasienter som henvises til RØNTGEN (ØHJELP):
Pasienter med covid mistanke eller uavklart smitterisiko - RING vakthavende Radiograf 48102909 for å avtale oppmøtested
Pasienter uten covid mistanke: TRENGER IKKE Å MELDES TELEFONISK, men
Send elektronisk rtg henvisning (INTERACTOR) og gi skriftlig kopi til pas
Be pasienten henvende seg til røntgen via hovedinngang SUS

INFO om koronavirus- testing kan finnes i analysehåndboken

Kommunene sørger for testing av de som trenger det.

Pasienter kontakter selv luftveislegevakt for å avtale prøvetaking.

Sykehuset sørger for nødvendig testing av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp / må behandles med så høy prioritet at testing i kommunen ikke vil la seg gjennomføre raskt nok.

Gjeldende informasjon om smittevernstiltak og besøkskontroll på sykehuset finnes her:


NÅR LEGGE INN: (oppdatert 26/03/21)

Kriterier for innleggelse på sykehus ved påvist eller mistenkt COVID-19: 
Graden av respirasjonssvikt (Respirasjonsfrekvens>30 og/eller metning ≤93% på spontanpusting med luft) er det mest kritiske i vurderingen om pasienten har behov for å innlegges på sykehus.
Forverring i tilstanden kan komme flere dager etter symptomdebut. Man skal være obs på økende funksjonsdyspne og tiltakende dårlig allmenntilstand.

1.       Oksygenmetning
  • ≤93% (på luft), WHO-anbefalt grense for alvorlig pneumoni ved COVID-19.
  • Eldre og lungesyke har ofte lavere oksygenmetning habituelt og må vurderes individuelt. Oksygenmetning <90% (på luft) kan være veiledende.
2.       CRB-65 score kan være til hjelp der hvert kriterium gir 1 poeng: C; Konfusjon. R; RF >30. B; syst.BT<90 eller diast.BT≤60. 65; alder over 65.
     a. Score 0 og 1 indikerer ikke alvorlig pneumoni, kan vurderes å behandles ambulant.
     b. Score 2 indikerer moderat alvorlig pneumoni.
     c. Score 3-4 indikerer alvorlig pneumoni.

3.       Eldre og pasienter med komorbide tilstander som bor i eget hjem med hjertesykdom, kronisk lungesykdom, diabetes, nyresvikt eller immunsuppresjon bør ha lavere terskel for innleggelse.
4.       Allmenntilstand, klinisk vurdering og om pasienten er aleneboende skal alltid tas med i betraktningen på lik linje med alle innleggelser. Hjemmeboende, skrøpelige pasienter som ikke er aktuelle for intensivbehandling kan eventuelt innlegges i kommunal Covid-19 enhet.
5.       En fraråder i utgangspunktet innleggelse av sykehjemsbeboere dersom de har fast plass, mens pasienter med korttidsplass kan være aktuell for innleggelse.
a.       Beboere med fast plass har vanligvis så dårlig allmenntilstand at de vil ha liten nytte av intensivbehandling. Disse pasientene kan motta behandling med oksygen, antibiotika og væske på sykehjemmet.
b.       Beboere med korttidsplass under aktiv rehabilitering bør vurderes særskilt for innleggelse, mens beboere med korttidsplass med lite rehabiliteringspotensiale bør som hovedregel ikke innlegges. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.