torsdag 18. oktober 2018

Invitasjon Nytt og nyttig møte


Møteplassen Nytt og nyttig på SUS

Tid: tirsdag 23.10.2018 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS


PKO SUS inviterer allmennleger til høstens Nytt og nyttig møte.
Høstens møte vil ha fokus på kloke valg/chosing wisely. 

Det blir som vanlig et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål. Sammen med vårens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.

Påmelding: Klikk her

Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Chosing wisely - Presentasjon av NFAs råd om kloke valg
Eirik Viste/ Olav Thorsen
18.15
Kloke valg for ryggen
Eric Franssen
18.30
Pakkeforløp i psykiatrien
Lars R Øhlckers
18.45
Diagnostikk ved luftvegsinfeksjoner – kloke valg. Forbedringsprosjekt ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Iren Høyland Löhr
19.00
Kaffepause

19.15
Avviksmeldinger til SUS fra fastlegene

Ivar Halvorsen og Pia Skoglund
19.30
Nytt fra Avklaringsmottak, NEWS og triage
Anita S Lyngøy og Siri Lerstøl Olsen
19.45
Matallergier og intoleranse hos barn – kloke valg

Knut Øymar
20.00
Variasjon i blodprøvetaking hos fastleger – kloke valg
Øyvind Skadberg
20.15
Nytt sykehus på to steder – tjenester, innovasjon og samhandling
Øystein Evjen Olsen
20.30
Slutt

torsdag 4. oktober 2018

Nå kan du ta en ph.d. innen helseteknologi

Nå kan du ta en ph.d. innen helseteknologi
Det helsevitenskapelige fakultet ved det nyopprettede Forskningsnettverk for helse og teknologi, har fått en treårig rekrutteringsstilling innen helseteknologi. Stillingen skal styrke forskningen i koblingen mellom teknologi og helse, og overgangen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. En kortfattet prosjektbeskrivelse (max 10 sider), støttebrev fra veiledere (inkl. cv), aktuelle samarbeidspartnere samt deres rolle kan sendes til førsteamanuensis i biomedisin Hanne Røland Haglandsom leder forskningsnettverket, innen 20. oktober

Du finner også utlysningen på UiS sine intranettsider:


Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker
Ph.d. og spes. allmennmedisin
Leder for PKO SUS
51513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF

tirsdag 2. oktober 2018

Placeholder: Nytt og nyttig - tirsdag 23.oktober

Høstens Nytt og nyttig møte på SUS blir tirsdag den 23. oktober kl. 18-20.30. 

Overordnet tema denne gangen er Kloke valg/chosing wisely. 

Det blir som vanlig et variert innhold av tema og forelesere, med korte innlegg og anledning til kommentarer og spørsmål. Tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin. 

Sett av datoen! Dette bør du ikke gå glipp av.

Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker
Ph.d. og spes. allmennmedisin
Leder for PKO SUS
51513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF
www.sus.no