tirsdag 5. juni 2018

Leveranseproblemer av Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr

Leverandør har problemer med å levere utstyr som benyttes til prøvetakning til Chlamydia trachomatis- og Neisseria gonorrhoeae-DNA-undersøkelse.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er nå nesten tomme for Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr og vil dessverre ha problemer med å oppfylle bestillinger som kommer inn de neste par ukene.

Årsaken er kombinert produksjons- og leveringsproblemer fra firma. De forventer å få sendt ut varer i midten av juni, men inntil da blir vi nødt til å være svært restriktive med å levere ut prøvetakningsutstyr. Rekvirentene oppfordres til kun å ta helt nødvendige prøver til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae-DNA i denne perioden.

Vi beklager dette problemet.

Faglig kontaktperson: Seksjonsleder Lene K. Taushanis, tlf: 51519640/06

Kontaktperson lager: Tiina Greig, tlf: 51518853/00

søndag 3. juni 2018

Samhandling: husk å melde pasienten

Sykehuset takker for at (nesten) alle innleggelsesskriv ved akutte innleggelser - nå sendes elektronisk.

Men ønsker å minne om at pasienter som ikke sendes i ambulanse også må meldes til mottaket.

Det skaper mye ekstra problemer for sekretærene om dette ikke gjøres.

Vennlig hilsen

Svein R. Kjosavik
Samhandlingslege / postdoktor
+47 90414252
Helse Stavanger HF
www.sus.no