torsdag 24. april 2014

Ryggpoliklinikken: Pasientinformasjon om ryggtrening i NEL.


Hvert år har ca 50% av norges befolkning vondt i ryggen og en liten prosent av disse ender etterhvert opp med mer langtidsvarende ryggsmerter. 

Moderne smerteforskning og kliniske erfaringer viser tydelig at riktig og god informasjon på et tidlig tidspunkt er et effektivt tiltak for å hjelpe flere pasienter til å bli raskere kvitt ryggsmertene, samt unngå mer langvarige plager. 

Stavanger Universitetssykehus ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har derfor utviklet et åpen ressurs som alle leger og terapeuter fritt kan bruke til sine pasienter.

Målet er at pasienter med akutte ryggsmerter får med seg noen konkrete og gode råd, slik at de selv raskere kan mestre de akutte ryggplagene. Samtidig vil arket kunne være med å forhindre feiltolkninger hos pasienter på det som er blitt gitt av informasjon under konsultasjonen. 

Arket inneholder råd om øvelser, sovestillinger og bruk av smertestillende. All informasjon er basert på de norske, europeiske og amerikanske ryggtreningslinjene. Øvelsene er basert på kliniske erfaringer. 

Klikk på bildet for å se på informasjonsarket (link til NEL).

I NEL finner du det under pasientinformasjon i ulike dokumenter som omhandler ryggsmerter.


My Dung Nguyen Torkildsen
Seksjonsleder/Overlege
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering
0 51 5193 40 88 17
Helse Stavanger HF
www.sus.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.