mandag 28. april 2014

Pasientreiser: Ny avtale fra 5.mai 2014

Pasient reiser har forhandlet nye avtaler og det betyr bedre service vedrørende pasienttransport mellom kommuner.


I de store kommunene er praksis som før.

De nye avtalene medfører ikke endring i rekvisisjonspraksis for behandlere.

Mange behandlere opplever dages rekvisisjonspraksis med rekvisisjonsnummer komplisert, dette er dessverre ikke endret.

I nær fremtid kommer der en questback undersøkelse fra Pasientreiser til alle behandlere. 
Alle legekontor anbefales å besvare denne ved både leger og medarbeidere. Send gjerne mailen med undersøkelsen videre til medarbeiderne slik at de som gjør reisebestillingene får melde fra om hvordan de opplever rekvisisjons-praksisen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.