tirsdag 22. april 2014

Karkirurgi: Tilbud om behandling av åreknuter ved Kolibri Medical


ÅreknuteKirurgisk avdeling ved Helse Stavanger HF (HST) har over lang tid hatt lange ventelister for utreding og behandling av åreknuter som skyldes kapasitetsproblemer. Da vi fortsatt har for lav kapasitet, har SUS i samarbeid med Helse Vest RHF (HV) besluttet å gi tilbud om utredning og behandling til annen tjenesteleverandør. HV har derfor inngått avtale med Kolibri Medical for utredning og behandling av pasienter med åreknuter.
Igjennom inngått avtale er det nå mulighet for fastleger å henvise pasienter direkte til Kolibri Medical for utredning og behandling.

Pasienter henvist til kirurgisk avdeling, kar seksjonen, for ukompliserte åreknuter, vil etter vurdering bli returnert til henvisende lege med anbefaling om at pasienten henvises til Kolibri».

Kostnadene ved behandling vil være som ved behandling på SUS;
Egenandel er for tiden kr. 315,- + materialkostnad kr. 75,- = tot. kr. 390.


Vennlig hilsen
Ottar A. Bjerkeset
Avdelingsoverlege Kirurgisk avdeling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.