onsdag 16. april 2014

IKT: Status for Program Støtte til Samhandling HVIKT.

Programmet «Støtte til Samhandling i Helse Vest» omfatter utvalgte prosjekter med fokus på samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen.

Innføring av en løsning for interaktiv henvisning og rekvisisjon fra primærhelsetjenesten inngår i dette. 

Løsningen skal understøtte/forenkle rekvisisjons- og henvisningsprosessen fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten. For primærhelsetjenesten vil løsningen kunne omfatte fastleger og kommunehelsetjenestens pleie- og omsorgsenheter samt helsestasjonene. IHR-løsningen kan fritt tas i bruk forutsatt at virksomheten benytter et EPJ-system som har integrasjon med IHR-løsningen DIPS Interactor.

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.