fredag 11. april 2014

Fagmøte: Praktisk ryggbehandling, RyggpoliklinikkenINVITASJON

Ryggpoliklinikken, Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, SUS ønsker i samarbeid med ortopedisk avdeling og smerteklinikken SUS å invitere allmennleger og fysioterapeuter til faglig møte:
                                
Dato:   Torsdag 5.juni 2014
Tid:      Kl.18.00 – 20.45              

Sted:   Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa, Rektor Berntsensgt. 12, Stavanger
Påmeldingmy.torkildsen@sus.no


PRAKTISK RYGGBEHANDLING


Kl. 17.30 Velkommen v/Seksjonsleder My Torkildsen
                
Kl. 18.05 Behandling ved tverrfaglig rygg poliklinikk
Ø  Tverrfaglig intervensjon
Ø  Fys.med.-ort.poliklinikk

Kl. 18.40 Operasjonsindikasjon og prolapskirurgi v/seksjonsoverlege Eric Franssen

Kl. 19.20 Smertebehandling v/muskel- og skjelettplager v/seksjonsoverlege Pascal Dominik Løhr

Kl. 20.00 Friskhjulet i praksis v/ Fysioterapeutene Lennart Krohn-Hansen og Anders Berget
Ø  Kartlegging av multifaktorielle årsaker til ryggplager
Ø  Forslag til behandling
Ø  Informasjonsark

Kl. 20.45 Slutt

Det blir kaffe/te og lett servering. 

Vi håper du har anledning til å delta. 

Påmelding senest 3.juni 2014 til e-post: my.torkildsen@sus.noVennlig hilsen
Ryggpoliklinikken, AFMR Lassa, SUS

My Torkildsen
Seksjonsleder/overlege
Tlf 934 08 817


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.