onsdag 30. april 2014

Allergi: NYHET!! Nytt kompetansesenter for allergi ved SUS!!


1. juni åpner et nytt allergi senter ved Stavanger Universitetssykehus. Frem til nå har denne pasientgruppen vært under ulike avdelinger avhengig av hvor symptomene er mest fremtredende.

Senteret er lokalisert ved Hudavdelingen i sine lokaler. Her vil det være lungelege, hudlege og øre-nese-hals lege, som vil bidra til rask og smidig pasient logistikk.

I tillegg til å utrede og behandle pasienter, skal senteret drive forskning, utdanne leger innen allergi og drive aktiv kunnskapsformidling av fagfeltet til primærhelsetjenesten.

Rutiner for hvem som skal henvises til 2. linjetjenesten har ikke endret seg. Fastlegen har god kompetanse i dette fagfeltet, og det er kun i de tilfellene en ikke kommer i mål at en kan henvise til senteret. 

Eksempelvis:
- vanskelig astma mtp metakolintestting, utredning og behandlingsplan.
- behov for allergivaksinering
- utredning av øvre luftveisallergier
- utredning og behandling av bi-og vepseallergi
- kronisk urtikaria, kontakteksemer, yrkesrelaterte hudproblemer
- voksne med atopisk eksem.


Allergivaksinasjonblisering(NEL) vil være den største gruppen pasientgruppen, og ved henvisning ber vi om at en følger sjekklisten for henvisning.

Andre aktuelle pasient grupper er:
- Allergi ved stikk
- Atopisk eksem hos voksne
- Kontakteksem
- Medikamentallergier
- Kronisk urtikaria/angioødem
- Allergisk astma

Senteret har også som mål å tilegne seg kompetanse innen matallergi slik at denne store pasientgruppen også får et tilbud i vår region.

Jfr. samhandlingreformen har sykehuset veiledningsplikt som innebærer kurs og mulighet for hospitering. Lenke til info side til hospitering ved Stavanger Universitetssykehus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.